Návrat 
na 
hlavnú stránku

                            

   

ZŠ s MŠ Habura, Habura 49, 067 52 Habura, skola@zshabura.edu.sk , 057 7392160

 

Necelých desať kilometrov od Medzilaboriec na hornom roku rieky Laborec, uprostred svahov Nízkych Beskýd sa rozkladá pohraničná rusínska obec Habura.

Podľa mienky historikov Habura bola založená už niekoľko desaťročí pred rokom 1543.

Haburská meštianska škola, neskôr osem-či deväťročná základná škola, za roky svojho pôsobenia odchovala stovky tých, čo získali nielen stredoškolské ale i vysokoškolské vzdelanie. Dobré základy dostali v nej budúci vysokoškolskí pedagógovia, vedci, lekári, inžinieri, učitelia, odborníci na ďalších úsekoch hospodárskeho, spoločenského a kultúrneho života. Mnohí z nich pôsobia v rodnej obci či v blízkom okolí, jednotlivci sa dobre uplatnili i ďaleko za hranicami Slovenska.

Súčasná školská budova bola odovzdaná r. 1955 a v šk.r. 1967/68 k nej pribudla budova pre prvý stupeň základnej školy. Počas 50 rokov prešla naša škola viacerými zmenami. Striedal sa pedagogický kolektív i žiaci. V súčasnej dobe kladie na všetkých nároky v novej dimenzii. Vyžaduje nový obsah a novú didaktickú koncepciu vzdelávania, ako aj nové požiadavky na učiteľov. Veríme, že efektívna a tvorivá práca našich učiteľov bude aj naďalej rozvíjať a kultivovať žiakov vo všetkých oblastiach.

Na škole našli svoje trvalé miesto súbory spevácko-tanečný a divadelný, ktoré na rôznych súťažiach získali popredné umiestnenia. V oblasti športu je na škole obľúbený volejbal a hádzaná. Najpopulárnejším športom medzi chlapcami je futbal, z individuálnych - stolný tenis a streľba zo vzduchovky. Pravidelná je účasť našich žiakov na rôznych vedomostných súťažiach.

Od 1. apríla 2002 má škola právnu subjektivitu. V súčasnosti sa realizuje na škole rozsiahla oprava fasády druhej budovy, ktorá slúži ako turistická ubytovňa. Jej dokončením získa budova školy novú tvár.

 

 

 

Vchod do budovy

Prvé poschodie

Fontánka vo vstupnej hale

Okolie školy

Návrat 
na 
hlavnú stránku